DANVA
Login / min side

Projekter og ideer indsendt af vandselskaberne

Denne side indeholder et overblik over de projekter og ideer, der er indsendt af vandselskaberne.

Eksempler på projekter og ideer:

• Optimering af håndteringen af styring af aktiver

• Strøm på benchmarking

• Beskrivelse af udvalgte forretningsprocesser

• Belyse gevinstrealisering ved digitalisering og konsolidering

• Registreringsvejledninger ift. datamodellerne

• Udbygning af begrebsafklaringen

• Snitfladebeskrivelser for sikring af systemintegration og smidig dataudveksling og genanvendelse

• Anvendelse af offentlige referencedata
 

Indsendte projekter og ideer

   17.03.2014: Projekt ide indsendt af Karina Topp, Aarhus Vand
 DDV - Benchmarking og økonomiopgørelse
 Hvordan struktureres data, så det giver værdi?

 Download projektpræsentation her


   17.03.2014: Projekt ide indsendt af Finn Asmussen, HOFOR A/S
 Præsentation TAG Nummerering
 Dette er en præsentation, som beskriver en struktureret tilgang  til TAG nummerering

 Download projektpræsentation her