DANVA
Login / min side

Retningslinjer for Modulopbygning af Dandas og Danvand modellerne

Der er udarbejdet oplæg til projektkommissorium for Modulopbygning af DANVA's datamodeller. Projektets kommissorium er sendt til godkendelse i Modelstyregruppen og vil blive offentliggjort her på siden efter dets godkendelse.