DANVA
Login / min side

D&V Modelopdatering

Der er udarbejdet oplæg til projektkommissorium for D&V Modelopdateringen. Projektets kommissorium er sendt til godkendelse i Modelstyregruppen og vil blive offentliggjort her på siden efter dets godkendelse.