DANVA
Login / min side

Modelopdatering Danvand 1.1 til Danvand 2.0

Projektbeskrivelse

Formål med projektet - hvorfor?

Projektets formål er:

 • Opdatering af nuværende DANVAND 1.1 fra 2009 til ny forbedret version baseret på brugernes input
 • Forbedre understøttelsen af vandselskabets forretningsprocesser
 • Den nye version af DANVAND skal udarbejdes på logisk niveau for at kunne indpasses i DDV integrationsmetoden


Projektmål - hvad?
Udgangspunktet for modelopdateringen skal baseres på den kvikløftede logiske model udarbejdet i foråret 2013.
Arbejdet skal omfatte:

 • Gennemgang af diverse input til Danvand 2.0, herunder Danvand-udeståendedatabasen med fejl og forbedringsønsker
 • Udarbejdelse af fælles netværksmodel for Dandas 3.0 og Danvand 2.0
 • Kortlægning af de forretningsprocesser og informationer(data) som Danvand 2.0 skal understøtte
 • Implementering af Danvand 2.0 model, til understøttelse af de kortlagte forretningsprocesser
 • Udarbejdelse af registreringsvejledninger for Danvand 3.0


Succeskriterier

Et bud på kriterier kunne være:

 • At den opdaterede version er bestilt hos 50 % af licenshaverne 1 år efter frigivelse fra applikationshusene.
 • Understøtte nye krav til selskaberne fx værdiansættelse
 • Der skal udarbejdes mindst 3 fællesprincipper med DANDAS

 

Bemanding

Thomas Sørensen DANVA (Projektejer)
Jacob K. Jørgensen EnviDan A/S
Tanja Rahn Esbjerg Forsyning A/S
Lars Aaboe Kristensen Esbjerg Forsyning A/S
Steen Schjønning HOFOR A/S
Knud Søndergaard HOFOR A/S (Projektleder)
Hans-Christian Lybye HOFOR A/S
Bent Breintoft Informi GIS A/S, Kolding
Anders Hartmann-Andersen Intergraph Danmark A/S
Lene Hansen NK-Service A/S
Peter Norvin Orbicon A/S
Henrik Willemoes SamAqua A/S
Otto Leopold TRE-FOR Vand A/S
Bent Guldager Aarhus Vand A/S


 Deadline

Arbejdet forventes udført fra den 17. juni 2013 og forventes afsluttet ultimo 2016 afhængig af den indledende gennemgang og ambitionsniveauet for opdateringen.

 Læs mere i projektets kommissorium her