DANVA
Login / min side

Modelopdatering Dandas 2.5.2 til Dandas 3.0

Projektbeskrivelse

Formål med projektet - hvorfor?

Projektets formål er:

  • Opdatering af nuværende DANDAS 2.5.2 fra 2012 til ny forbedret version baseret på en vurdering og prioritering af en række input fra vandselskaber og applikationshuse. Modelopdateringen skal være til fordel for såvel store som små forsyninger
  • Modelopdateringen gennemføres med et forretningsmæssigt fokus, hvilket bidrager til at sikre at den giver forretningsmæssig værdi


Projektmål - hvad?
Udgangspunktet for modelopdateringen skal baseres på den kvikløftede logiske model udarbejdet i foråret 2013. Arbejdet skal omfatte:

  • Gennemgang af diverse input til Dandas 3.0, herunder Dandas-udeståendedatabasen med fejl og forbedringsønsker
  • Udarbejdelse af fælles netværksmodel for Dandas 3.0 og Danvand 2.0
  • Kortlægning af de forretningsprocesser og informationer(data) som Dandas 3.0 skal understøtte
  • Implementering af Dandas 3.0 model, til understøttelse af de kortlagte forretningsprocesser
  • Udarbejdelse af registreringsvejledninger for Dandas 3.0

 

Succeskriterier

At den opdaterede version er bestilt hos 50 % af licenshaverne 1 år efter frigivelse fra applikationshusene.

 

Bemanding

Steen Sørensen Billund Vand A/S
Lars Gadegaard DANVA
Karina M. Olesen Energi Viborg Vand A/S
Kasper Rasmussen EnviDan A/S - Nord
Hans Holm-Tygesen Geopartner A/S
Morten Anders Rasmussen HOFOR A/S
Simon Veilstrup Andersen Intergraph Denmark  A/S
Christian Runge Informi GIS A/S
Dorte Juul Sørensen NIRAS A/S
Jesper Damgaard-Iversen Orbicon A/S
Henrik M. Madsen Orbicon A/S
Claus Kofoed Pedersen Provas Haderslev Forsyningsservice a/s
Kåre Christensen Syddjurs Spildevand A/S
Camilla Lykkebøe Nygaard Vejle Spildevand A/S
Inka Arensman Vestforsyning Vand A/S
Mette Godsk Nicolajsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Pia Christine Mayoh Aarhus Vand A/S


Deadline

Arbejdet forventes udført fra den 19. juni 2013 til ultimo 2016.
 

 Læs mere i projektets kommissorium her