DANVA
Login / min side

IT-Projektbørs

DDV lancerer en IT-Projektbørs, der er et tilbud til vandselskaberne, hvor I kan uploade og formidle jeres projektideer, projektoplæg og afsluttede projekter. Har du f.eks. en projektide som du gerne vil have trykprøvet kan du uploade den med henblik på at indhente kommentarer eller søge samarbejdspartnere. 


Du er ligeledes meget velkommen til at uploade diverse former for projektdokumentation f.eks. udbudsdokumenter, kontraktgrundlag, systemdokumentation, projektledelsesværktøjer, forretningsprocesser m.m. som du ønsker at dele med de andre vandselskaber.

Hvis alle vandselskaber uploader bare et enkelt dokument vil vi hurtig kunne etablere en projektbørs til daglig inspiration både i forbindelse med opstart og gennemførsel af jeres it-projekter.

Du kan indsende dit input til IT-Projektbørsen ved at trykke på knappen.