DANVA
Login / min side

Referencedatamodelprojektet

Referencedatamodelprojektet er nu afsluttet og offentliggjort.

 Download materiale fra projektet her


Materialet kan også tilgås og downloades via DDV-reolen

 


Projektbeskrivelse

Man kan jo ikke afvikle trafik uden færdselsregler

Trafikken mellem Danmarks mange byer – store som små – glider nemt og hurtigt. Borgerne kommer hurtigt frem til deres arbejde og store mængder varer bliver dagligt fordelt til butikker, fabrikker mv.

Det fungerer bl.a. takket være den fælles infrastruktur og de fælles færdselsregler.

Helt så godt fungerer transport og udveksling af data ikke i vandsektoren.

De mange vandselskaber i Danmark opererer ofte med egne retningslinjer, egne datasystemer, egne standarder og løser samme typer opgaver på mange forskellige måder.

Det gælder fx, når benchmark-data skal indberettes til forsyningssekretariatet. De indmeldte data kan være så forskellige, at sammenligninger vanskeliggøres. Og så er der brugt bunker af tid i hvert enkelt selskab på at starte fra scratch hver eneste gang, hvilket fordyrer løsningerne.

Vandsektoren vil nu have orden på egne veje

Vandsektoren har henvendt sig til DANVA for at få ændret på den rodede situation.

Opgaven løses i Det Digitale Vandselskab, der i et bredt samarbejde i vandsektoren, vil opbygge en fælles digital platform - et sæt fælles regler og standarder, som alle sektorens vandselskaber – store som små – kan have glæde af.

Fordelene ved fælles rammer for indhentning og udveksling af data er markante for både vandselskaber og forbrugere:

  • Det sparer tid i det enkelte vandselskab, og effektiviseringen kan have betydning for prisniveauet.
  • Forsyningssikkerheden øges. Digitalisering er en af hovedforudsætningerne for etablering af varslingssystemer både når det gælder drikkevandsforurening, badevandskvalitet og voldsomme regnskyl. Jo mere standardiserede og digitaliserede sektorens arbejdsgange bliver, jo bedre kan systemerne overvåges og fjernstyres.
  • Bedre leverandørløsninger, da der ikke skal udvikles special-løsninger til hvert enkelt selskab, når leverandørerne kan følge en standard, der også sikrer, at systemerne kan tale med hinanden.
  • Konsolidering af sektoren bliver nemmere. Det er nemlig lettere at samarbejde, indgå aftaler og i sidste ende at fusionere, hvis man arbejder med de samme systemer og standarder.
  • Fælles interesse. Endelig er det oplagt at udnytte, at vandselskaberne ikke konkurrerer med hinanden, men har en fælles interesse i at bruge samarbejdet som løftestang for forbedringer. Præcis som det er sket på det offentlige område i Danmark, hvor digitaliseringen er meget langt fremme og har betydet store lettelser for borgere og virksomheder. Tænk bare på Skat, hvor man som borger stort set ikke selv behøver at fremskaffe oplysninger, når selvangivelsen skal laves.
  • Vandsektoren bør følge den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor der er sat et ambitiøst og realiserbart mål om, at 80 pct. af alle ansøgninger, indberetninger, breve og al anden skriftlig kommunikation med det offentlige som udgangspunkt skal foregå obligatorisk digitalt i 2015.