DANVA
Login / min side

Navngivning

Vejledning om navngivning er nu offentliggjort og projektet er afsluttet. 

 Link til vejledning her

 


Projektbeskrivelse

Formål med projektet - hvorfor? 

Projektet skal afrapportere den tidligere Navnegruppes arbejde omkring navngivning i TV-inspektioner på en måde, så det kan udgives af DANVA og derefter anvendes af brugere som grundlag for udarbejdelse af udbud og navngivningskrav samt udfyldning af XML-formatet.

Projektmål - hvad?

At sikre et uproblematisk dataflow fra bestilling af TV, registrering i Tv-vogn til valide-ring/import/integration af TV Rapporter i ledningsdatabasen, således, at forsyningens in-formationer om nettet og dets tilstand øges med den mindst mulige manuelle behandling af data.

Resultatet af arbejdet er en DANVA DDV standard/anbefaling for hvorledes stikknuders nummerering håndteres ved TV Inspektion samt anbefaling for navngivning af datafiler ved TV Inspektionsleverancer. Standarden/anbefalingen skal bakkes op af Fotomanual gruppen og DTVK for at få den størst mulige accept i markedet.

Succeskriterier

Daglige brugere af ledningsinformationssystemet kan således tilgå TV-inspektioner gennem deres eksisterende værktøjer, samt formidle Tv-inspektioner til mere løst koblede brugere (f.eks via web).

Bemanding

Projektet bemandes primært med deltagere i den tidligere nedsatte arbejdsgruppe, samt deltagelse fra DANVAs Fotomanualgruppe.

DANVA tager kontakt til de relevante deltagere.

Projektleder er Henrik Madsen, Orbicon.

Har du interesse i at blive hørt omkring projektgruppens arbejde, kan du tage kontakt til chf@danva.dk for deltagelse i høringsgruppe omkring arbejdet i efteråret 2012.

Deadline

Projektet blev afsluttet november 2012 og blev præsenteret på DDVs netværksworkshop d. 27. og 28. november 2012

Se mere om projektet i dette projektkommissorium...