DANVA
Login / min side

DANVAND Status

Resultat og næste skridt

Projektet er afsluttet, anbefalingerne vil indgå i modelstyregruppens vurdering af DANVAND 2.0

 


Projektbeskrivelse

Vurdering af opdateringsbehovet samt et generelt statusbillede for modellen.

Formål med projektet - hvorfor?

 • Vurdere behovet for modelopdateringer.
 • At udarbejde et generelt statusnotat for modellen mht. brugere og anvendte versioner, fejl og mangler samt evt. forbedringsforslag.
 • Fastholde engagementet blandt de deltagere som har fået modellerne op at stå (netværk)

Statusnotatet skal ligeledes  danne grundlag for det videre arbejde, når Referencedatamodelprojektet afsluttes i oktober.

Projektmål - hvad?

Statusnotatet skal indeholde:

 • Oversigt over antal brugere og modelversioner, der arbejdes med i selskaberne
 • Overblik over indmeldte forbedrings forslag og fejl i modellen
  • Opliste eksisterende fejl, der er registreret
  • Opliste forbedringsforslag
  • Opliste evt. nye tiltag og udvidelser
  • Overblikket er ikke et detaljeret beskrivelse af løsningsforslag og sammenhænge eller detaljerede beskrivelser, men mere oplistning på punktform) 
 • Gruppens vurdering af modellen og behov evt. opdatering. 

Succeskriterier

Succeskriteriet er, at der ved projektets afslutning foreligger et notat, der tydeligt beskriver modellens aktuelle status samt overblik over projektgruppens vurdering af kommende arbejde med modellen.

Bemanding

Projektleder: Otto Leopold, TRE-FOR

 • Deltagerne skal have indsigt i modellen anvendelse og opbygning.
 • Den tidligere følgegruppen inviteres.
 • Der reklameres for projektet på DDV hjemmesiden, for yderligere interesserede.

 Se mere om projektet i dette projektkommissorium...