DANVA
Login / min side

DDV Projekter

Det Digitale Vandselskab har fokus på it-projekter, der kan bidrage til at skabe værdi for branchen.

På denne side findes der information omkring DDV's igangværende, kommende og afsluttede projekter. Projekterne på denne side drives af Det Digitale Vandselskab. I højremenuen findes et overblik over DDV's projekter.

Det Digitale Vandselskab udbyder sideløbende en it-projektbørs, hvor vandselskaberne kan indsende deres projekter, forslag eller ideer - disse projekter er DDV ikke direkte involveret i, for mere information herom se: it-projektbørs