DANVA
Login / min side

Vejledning om acceptkriterier på gaden nu !

Formålet er at give bygherren et værktøj til at foretage denne kvalitetsvurdering på baggrund af en TV-inspektion, udført som angivet i Fotomanualen, DANVA-vejledning nr. 57, januar 2010. Udarbejdelse og fremtidige revisoner af vejledningen er forankret i Fotomanualgruppen. Nederst på siden findes en oversigt over gældende vejledninger forankret i Fotomanualgruppen.

Acceptkriterievejledningen er gratis - tag godt imod den. Når I har haft lejlighed til at arbejde med de forslag til acceptkriterier, der findes i vejledningen, hører vi gerne om jeres erfaringer - kun således kan værktøjet forbedres. 

Vejledningen er opdelt i fire separate afsnit:
 

  • Nyanlæg i beton 
  • Nyanlæg i plastmaterialer
  • Fornyede ledninger i forede ledninger
  • Fornyede ledninger i lange sammensvejsede rør


Udover en tekstbeskrivelse af de mest forekommende observationstyper og -klasser, er der i vejledningen et afsnit, hvor forslagene til acceptkriterier for de fire kategorier er samlet hver sit overskuelige skema. Skemaerne kan bruges som en "quick reference guide" og er sat op så de kan tages ud af vejledningen.

 

Det præciseres, at vejledningen omhandler branchens forslag til acceptkriterier. Det vil altid være den enkelte bygherre, der entydigt fastsætter de krav, der er gældende i det enkelte, konkrete tilfælde. Uanset hvilke acceptkriterier der arbejdes med hos den enkelte bygherre, ser vi vejledningen som et godt og overskueligt værktøj, der kan understøtte kravfastsættelsen for de forskellige observationstyper og -klasser. 
 

Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen er nedsat af DANVA og projektet er forankret i Fotomanualgruppen.I forløbet har der været mange, lange og frugtbare, diskussioner og der skal fra DANVAs side lyde en stor tak til gruppens medlemmer for deres store arbejde. Følgende personer har bidraget i denne forbindelse: 

 
Kristian Friis, DANVA (projektleder)
Olav Bennike, Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Vibeke Wulf Bundesen, Aarhus Vand A/S
Peter Christensen, Randers Spildevand A/S
Carsten Cronqvist, HOFOR A/S
Peter Ellegaard, Per Aarsleff A/S
Peter Hjortdal, Aarhus Vand A/S
Flemming B. Nielsen, Vandcenter Syd
Dorte Skræm, DANVA
Eiko Steinhauer, Egedal Forsyning A/S
Morten Steen Sørensen, Aalborg Forsyning, Kloak A/S
 

Øvrige relevante vejledninger

Nedenfor findes liste over relevante vejledninger i forhold til TV-inspektion, med links til DANVA’s Webshop - hav tålmodighed med webshoppen, det tager et antal klik, men følg instruktionerne på skærmen så skal det nok lykkes. Gratisvejledningerne kan downloades direkte.

Til orientering pågår der netop nu revision af Fotomanualen og der er planlagt revision af SB-TV Vejledningen og vejledning om Fysisk indeks i 2014. Kontakt DANVA for nærmere information.

Titel m. link til Webshoppen

Pris  kr

Vejledning nr. 57 Fotomanualen - 6. udgave, 1. oplag

1200

Vejledning nr. 57 Fotomanualen - 6. udgave, 1. oplag cd-rom

750

Vejledning nr. 90 Navngivning i tv-inspektion

gratis

Vejledning nr. 58 Brøndmanual 2010  - 6. udgave, 1. oplag cd-rom

600

Vejledning nr. 58 Brøndmanual 2010 - 6. udgave,  1. oplag

1000

Vejledning nr. 66 Fotomanualen - fysisk indeks 2005 - 1. udgave, 1. oplag

200

Vejledning 59 SB-TV inkl. CD-rom 2006 4. udgave 1. oplag

800