DANVA
Login / min side

Håndbogen om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen

Det er nærmest dagligt, vi hører om tyverier af personoplysninger o. lign. fra mange forskellige typer af virksomheder samt indbrud eller uautoriseret adgang til fysiske installationer eller IT-systemer. For ca. to år siden var der trusler fra den internationale hackergruppe Anonymous om at bryde ind i danske vandselskabers IT-systemerne.

 

På samme tid afholdt DANVA et fælles seminar for sine netværk, og en af ildsjælene bag denne første version af ”Håndbogen om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen” foreslog at etablere et nyt netværk med fokus på IT- sikkerhed. Som sagt så gjort, ”Netværk for IT sikkerhed” blev etableret som en projektgruppe i DANVA. Udover generelt at ”netværke” har medlemmerne brugt kræfter på at udarbejde denne håndbog, som omfatter generelle sikkerheds forhold, fysisk sikkerhed, omkring overvågning og adgangskontrol.

 

Målgruppen for håndbogen er IT-chefer (sikkerhedschefer) og/eller IT-ansvarlige i forsyningsselskaberne, men det skal pointeres, at selskabernes administrerende direktører ligeledes bør sætte sig ind i materialet, da ansvaret for selskabernes IT-sikkerhed og øvrige sikkerhedsforhold altid i sidste ende vil blive placeret på direktørens skuldre.

 

Formålet med håndbogen er at sammenstille relevant viden og gøre den tilgængelig for alle selskaber i forsyningssektoren, hvorved der vil skabes en generel forbedring af IT-sikkerheden og den fysiske sikkerhed. Checklister i slutningen af hovedkapitlerne skulle gerne give mulighed  for at komme hurtigt i gang.

 

Ved håndbogens udgivelse bestod projektgruppen ”Netværk for IT sikkerhed” af følgende medlemmer:

 

-          Jørgen D. Jepsen, Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

-          Michael Kristensen, Randers Spildevand A/S

-          Keld Nygaard, Aarhus Vand A/S

-          Finn Asmussen, HOFOR A/S

-          Poul R. Nielsen, Grindsted Vandværk A.m.b.a.

-          Jos van der Haar, Esbjerg Forsyning A/S

-          Preben Leth Kruse, Varde Forsyningsservice A/S

 

Der sker løbende ændringer i sammensætningen af projektgruppen, som vil bestræbe sig på hele tiden at forbedre håndbogen. Skulle der være gode ideer, input eller ønske om at deltage aktivt i projektgruppen, kan man henvende sig til DANVA eller et af projektgruppens medlemmer.

Download håndbogen her
Version 1.0 af håndbogen kan downloades ved at klikke her