DANVA
Login / min side

Fotomanual 2015

Ny Fotomanual 2015 - bestil den her

Fotomanual 2015 er gældende fra januar 2015. Såvel vejledning om acceptkriterier, SB-tv Vejledningen og Vejledningen om fysisk Indeks revideres ligeledes til ikrafttrædelse i 2015.Manualerne kan bestilles via hjemmesiden via søgefeltet eller ved klik på ovenstående link. Du kan også kontakte Malene Bisgaard Andersen på ma@danva.dk for bestilling.

Fotomanualen får ligesom DANVA’s datamodeller et løft – for Fotomanualens vedkommende er der tale om et praktisk orienteret løft.Manualen er bibeholdt i sin grundform, men indholdet tilpasses til praktikken, så de observationer, der indsamles under TV inspektioner, rapporteres og overføres så ensartet som muligt.

Når de indsamlede data rapporteres ensartet, sikres, at den viden der indsamles kommer videre til bygherren på samme høje niveau, uafhængigt af hvilken entreprenør bygherren anvender.

På baggrund af erfaringerne fra brug af Fotomanualen, er der siden sidste revision i 2010 indsamlet bemærkninger og revisionspunkter, der har dannet grundlag for det stykke arbejde, der nu sendes i høring.

Kort og godt er beskrivelserne i Fotomanualen præciseret, observationskategorierne er bibeholdt, men definitioner, observationsklasser og -typer samt rapporteringsvejledninger under hver enkelt observationskategori er præciseret, hvor praksis har vist, at der har været behov for det.

Formålet er at sikre, at værdien af de observationer, der registreres i ledningerne, ikke giver anledning til forskellige fortolkninger på deres vej fra TV-operatør til planlægning og projektering i forsyningen. Systematikken i Fotomanualen er uændret, men visse steder er der tilføjet eller sløjfet typeangivelser. De væsentligste ændringer findes under observationskategorierne VA (Vandstand), RB(Revner/Brud), og OK (Overgang ved konstruktionsændring).

Ændringer

 

Klik på nedenstående links for en kort gennemgang af ændringerne i de enkelte observationskategorier og i rapporteringsskemaet:


Opsamling - observationskategorier, typer og klasser klik her
Opsamling - rapporteringsskema klik her

Rent fysisk er der flyttet rundt på kapitlerne, så det tidligere kapitel 9: DANDAS databasebeskrivelsen nu er kapitel 7 og derfor findes umiddelbart efter Rapporteringsskemaet i kapitel 6.

Kapitel 7 indeholder en korrektion af kodetabellerne, så der nu anvendes enslydende kodetabeller i Fotomanualen og i DANDAS. Den del af kapitlet, der omhandler opbygning af udvekslingsformat i xml er ikke revideret i denne høringsudgave, da det skal koordineres med den revision af DANDAS modellen, der pt. pågår.

Kapitlerne 8 og 9 omhandler konvertering af danske observationstyper til og fra CEN standarderne.Disse er ikke gennemgået skematisk, men fremgår udelukkende af høringsudgaven med markerede ændringer.

Der er arbejdet hårdt på den nye fotomanual - tag godt imod den.