DANVA
Login / min side

Om produkter

DDV vil løbende opdatere produktporteføljen - tempoet dette kommer til at foregå med, afhænger bl.a. hvor mange input I som vandselskaber byder ind med. Så send os meget gerne informationer, forslag til tiltag, gode idéer eller brændpunkter, som I møder i jeres hverdag ude i selskaberne, og som I mener kan være relevant at løfte i fællesskab med andre selskaber. I DDV vil vi naturlig være proaktive på dette punkt, og samle de initiativer op som vi hører er de vigtigste og mest værdiskabende. Således at alle i vandsektoren kan nyde godt af de 'dybe tallerkner' der bliver opfundet både i- og udenfor branchen.

Se oversigt over produkter til højre.

Det er muligt at deltage aktivt i udarbejdelsen af Det Digitale Vandselskabs produkter - Se ressourcenetværk