DANVA
Login / min side

DDV Reolen

DDV Reolen er udviklet af DDV i fællesskab med vandselskaberne, til brug for både vandselskaber, applikationshuse og rådgivere.

DDV Reolen er funderet i OIO Enterprise Arkitektur metoden fra Digitaliseringsstyrelsen. Intentionen med DDV Reolen er  at etablere en fælles metode/notation til kortlægning af vandselskabernes forretning og dens it-understøttelse.

Klik på reolen for at åbne den

Klik på et link/model  og informationsmodellen med tilhørende dokumentation loades under DDV-Reolen.