DANVA
Login / min side

Registreringsvejledninger

Registreringsvejledning for DANVAND 2.0 og DANDAS 3.0 med tilhørende moduler:

DANVA har primo 2017 igangsat et arbejde med udarbejdelse af registreringsvejledninger for de nye datamodeller. Arbejdet foretages i DANVAs Registreringsvejledningsgruppe, der består af forsyninger, applikationshuse og rådgivere. Vi afholder 3 - 4 møder om året. Der er plads til flere deltagere i gruppen, hvorfor du du opfordres til at deltage i arbejdet. Kontakt Lars Gadegaard (lgc@danva.dk) for yderligere information.

 

Registreringsvejledningsgruppen består af følgende deltagere:

- Pernille Møller Thygesen, TREFOR Vand A/S
- Morten Anders Rasmussen, HOFOR
- Marion Seidler Fürstling, Frederikssund Forsyning
- Claus Kofoed Pedersen, Provas
- Karina Olesen, Energi Viborg
- Charlotte Sejr Pedersen, KLAR Forsyning A/S
- Bettina Andersen, DIN Forsyning
- Thomas Lund, DIN Forsyning
- Kåre Christensen, Syddjurs Forsyning
- Anna Marie Rostgaaard Gravesen, Randers Spildevand
- Kasper Rasmussen, Envidan (repræsenterer Aalborg Vandforsyning)
- Torbjørn Mandahl Pedersen, LE34
- Carsten Lind Letort, Envidan
- Hans Holm Tygesen, Geopartner A/S
- Jacob K. Jørgensen, Envidan
- Anders Hartmann Andersen, Division Hexagon Safety & Infrastructure
- Carsten Christiansen, LIFA
- Thomas Sørensen, DANVA
-  Lars Gadegaard, DANVA

 

 

 

Registreringsvejledning for DANVAND 1.1 og DANDAS 2.5.2:

Wiki til registreringsvejledninger for Danvand 1.1 og Dandas 2.5.2 findes her...

 

En helt ny måde at arbejde med videndeling og crowd-sourcing på i vandsektoren.

DANVA og Modelstyregruppen har gjort det nemt og effektivt at dele viden og erfaringer i vandsektoren.

Registreringsvejledningsprojektet har resulteret i en wiki-løsning til indsamling af registreringsvejledninger i vandsektoren og er allerede anvendelig med mange beskrivelser.

Målet er, at så mange vandselskaber som muligt, uploader deres registreringsvejledninger til fælles glæde. Ligesom det er muligt at kommentere og drøfte de vejledninger, der ligger i wiki'en.

DDV vil løbende vurdere behovet for, om der skal igangsættes 'best-practice' arbejde, hvis anvendelsen af datamodellerne viser sig at være for varieret.

Registreringsvejledningerne er tæt koblet til begebsafklarigen, hvorfra der også er adgang til de relevante vejledninger ift. begreberne.