DANVA
Login / min side

Dandas 3.0

 

Dandas 3.0 har været undervejs siden 2013, hvor DANVA iværksatte opdateringen af Danvand 1.1 til Danvand 2.0 og Dandas 2.6 til Dandas3.0. Opdateringen, der er forankret i DANVAs Modelstyregruppe, er gennemført i et omfattende samarbejde mellem vandselskaber, applikationshuse og rådgivere. DANVA frigav den 6. dec. 2016 Dandas 3.0 med tilhørende moduler.

 

De primære formål med opdateringen har været at:

  ●  Justere Danvand og Dandas modellerne til at understøtte vandselskabernes kritiske
      forretningsprocesser/arbejdsgange
  ●  Integrere Danvand og Dandas i en fælles kernemodel, idet en række begreber og principper bør og kan
      opfattes ens
  ●  Rydde op og fjerne redundans i Danvand og Dandas. Data bør kun registreres et sted
  ●  Indføre moduler med henblik på at sikre smidige opgraderinger og indføre muligheden for at
      vandselskaberne kan shoppe moduler blandt applikationshusene
  ●  Udbyde Danvand og Dandas på logisk niveau, d.v.s. at applikationshusene selv definerer hvorledes de
      vælger at implementere modellen

 

Følgende modeller og moduler er indeholdt i Dandas 3.0:

  ●  Fælles kernemodel 2.0 (udgør fundamentet for Danvand 2.0 og Dandas 3.0). Udbydes alene som en
      integreret del af Danvand 2.0 og Dandas 3.0. Produktblad/flyer for Fælles kernemodel 2.0 kan
      downloades via dette link.
  ●  Dandas 3.0 (bygger på en kopi af Fælles kernemodel 2.0)
  ●  Modulet TV og Brøndrapport 3.0/3.0.1 (TV – og Brøndrapport udskilt fra Dandas 2.6) til registrering af TV- og
      brøndrapporter i relation til Dandas 3.0. Er kompatibel med Fotomanual 2017 med tilhørende
      vejledninger
  ●  Modulet Kabler, Fremmedrør og Flader 1.0 til registrering af el- og signalkabler m.m.i relation til
      Danvand 2.0 og Dandas 3.0

 

Dandas 3.0 består af:
  ●  En logisk informationsmodel med tilhørende dokumentation beliggende på DDV-Reolen.
  ●  Et tilhørende udvekslingsformat, der er tilgængeligt for licenshavere via deres applikationshus.

 

Modulbeskrivelser til Dandas 3.0 er indeholdt i menuen til højre

 

DANVA stiller ikke krav til om, hvornår og hvorledes applikationshusene skal understøtte modellen, dog gælder det at de indeholdte begreber og principper skal understøttes fuldt ud, undtaget herfra er begreber markeret som Modulkandidater. 

 

Hvis du har input (fejl, uhensigtsmæssigheder eller ønsker) til modulet er du meget velkommen til at inddatere dem via dette link. Det forudsætter at du er oprettet som bruger på DANVAs portal til håndtering af modelinput. Du kan blive oprettet som portalbruger ved at kontakte projektleder Lars Gadegaard (lgc@danva.dk).

 

Produktblad/flyer for Dandas 3.0 kan downloades via dette link.

 

Se versionshistorik for Dandas via dette link.