DANVA
Login / min side

DDV-organisation

DDV arbejder jf. nedenstående projektorganisation, følger digitaliseringsinitiativer i og udenfor branchen, prioriterer input og igangsætter relevante projekter.

Projekter i nedenstående figur er blot eksempler på projekter og ikke nødvendigvis et udtryk for prioriterede indsatser i DDV.

Figuren herunder visualiserer DDV-organisationen overordnet set.

Klik på figuren for at åbne en interaktiv udgave, hvor der kan trykkes på de enkelte områder af DDV-organisationen.