DANVA
Login / min side

Ekstern standardisering og koordinering

DDV skal være på forkant med tiltag og lovgivning, der kan påvirke vandselskaberne. Dette gælder såvel selskabernes anvendelse af offentlige referencedata, såsom digitale matrikeldata, udveksling af data til spildevandsplaner samt påvirkning i videst mulige omfang af initiativer som fx INSPIRE for sikring af vandsektorens interesser.