DANVA
Login / min side

Digitaliserings- og forandringsledelse

Undersøgelser viser, at der kan opnås højere produktivitet ved at investere i it- vel at mærke hvis gevinsterne samtidig realiseres ved en ’rigtig’ integration af it i virksomheden. Samtidig viser erfaringen, at nøglen til at skabe godt integrerede it-løsninger er at sikre, at de er forretningsdrevne.
 
Kunsten er altså at fastholde forretningens behov som pejlemærke både ved udvikling af it-arkitektur for løsningerne og i den daglige it-styring og drift. Det hjælper til at skabe bevågenhed og legitimitet omkring it- investeringernes bidrag til løsning af vandselskabernes forretningsmæssige mål. Dette forretningsfokus stiller nye krav til digitaliseringsprocesserne.