DANVA
Login / min side

DDV i DANVA

DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed. 


Det Digitale Vandselskab er etableret d. 26. august 2011 og fungerer i dag som et projekt i DANVAs Forretnings søjle.


DANVAs organisation optegnes således: