DANVA
Login / min side

Samarbejder

Samarbejde med Geoforum

Da Vandselskaberne i 2010 som følge af vandsektorloven blev udskilt i private vand- og spildevandselskaber, betød dette en radikal ændring i tilgængeligheden af geodata for vandselskaberne.

De nye vandselskaber kan fx ikke længere anvende kommunens datarettigheder, men skal erhverve sig deres egne, ligesom samarbejdet med fx de kommunale myndigheder har ændret sig.

For at højne opmærksomheden på vandsektorens brug af geodata - såvel anvendelse som adgangen hertil, er DANVA og Geoforum gået sammen i et Forsyningsudvalg under Geoforum.

Forsyningsudvalgets formål er:

  • at påvirke og italesætte anvendelsen af geografisk information i vandsektoren
  • at skabe netværk mellem private og offentlige medlemmer
  • at identificere specifikke målgruppers nuværende anvendelse af geografisk information, evt. gennem kortlagte forretningsprocesser og arbejdsgange i vandsektor og ved forståelse afdataflows (kortlægning af branchens processer og dataflows varetages af Det Digitale Vandselskab (DDV)).
  • at sikre formidling af bred nytteværdi og anvendelighed af geodata
  • at påvirke, at nytteværdi og anvendelighed højnes i branchen
  • at undersøge problemstillinger i forbindelse med integration af geografisk information i branchens øvrige digitale løsninger
  • at være bestyrelsens højre hånd i relation til høringer indenfor vandsektoren koordineret med Geoforums forretningsudvalg
  • at koordinere arbejdet med aktiviteterne i Det Digitale Vandselskab.

Du kan læse mere om arbejdet på Geoforums hjemmeside... klik her...

Kortdage

Geoforum er årligt arrangør af konferencen Kortdage - stedet hvor geodata- og GIS interessenter samles.

Første gang der var et egentligt forsyningsspor på kortdage var i 2012, denne tradition er fortsat i 2013, her blev temperaturen taget på Det digitale Vandselskab med oplæg og debat.

Du kan læse mere om Kortdagene her...

Deltagere i Kortdages forsyningsudvalg

Udvalget består af leverandører, vandselskaber og en repræsentant fra DANVA
Se forsyningsudvalgets sammensætning her....