DANVA
Login / min side

Vi tager godt i mod dine input og bidrag

Det er muligt at involvere sig i DDV arbejdet på flere måder. Dels ved at følge med her på siden og indsende input til arbejdet, dels ved at deltage i DDV arrangementer, og dels ved at deltage i de arbejdsgrupper og projekter der igangsættes i DDV.
 

Under menupunktet 'om DDV' kan du læse om den direkte deltagelse i arbejdet i arbejdsgrupperne eller i det operationelle ressourcenetværk, der vil være den faglige kerne i DDV arbejdet.


Overblik og prioritering af digitaliseringsinitiativer, resulterer i best-practices og produkter til glæde for hele vandsektoren, så vi følger den samme digitaliseringvej og kan nyde godt af hinandens viden og erfaringer.