DANVA
Login / min side

Ressourcenetværk og grupper

Det Digitale Vandselskabs ressourcenetværk udgøres af:

  • Medlemmer fra vandselskaberne
  • Applikationshuse
  • Rådgivere

Ressourcenetværket besidder en meget stor kompetance og erfaring i vandselskabernes dagligdag og deres udfordringer. DDV-projekter bemandes typisk af deltagere fra ressourcenetværket, hvilket bidrager til at sikre at den rette kompetance er til stede i projektet. Et projekts deltagere har i forbindelse med projektets opstart mulighed for at give input til projektets kommissorium og dermed påvirke projektets indhold, tidsplan og resultat. Ressourcenetværkets arbejde er baseret på frivillig indsats. 

Det Digitale Vandselskab modtager meget gerne jeres ideer til projekter, der kan indsendes ved at følge linket her: DDV it-projektbørs

Til højre på denne side finder du links til de forskellige projektgrupper, der er etableret under DDV. Her kan du læse nærmere om de enkelte grupper og deres bemanding.